» دوره مدیریت کسب و کار در محیط بین الملل با همکاری دانشگاه ویکتوریا کانادا

» دوره تربیت مدرس با همکاری wifi اتریش

معرفی WIFI:

موسسه آموزشی ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش (WIFI) در سال 1945 میلادی به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و تربیت نیروهای متخصص و با کیفیت به منظور جذب در بازار کار بنگاه های اقتصادی تاسیس شده است و در حال حاضر با استفاده از 12000 مربی و مدرس و 33000 عنوان دوره آموزشی سالیانه 346000 نفر را در کشور اتریش و سایر کشورها آموزش می دهد. طبق بررسی های به عمل آمده WIFI تنها موسسه ارائه دهنده آموزش های فنی و حرفه ای در دنیا بوده که متعلق به اتاق بازرگانی بوده و در این سطح فعالیت مینماید

دوره های برگزار شده:

1- کارگاه آموزش تربیت مدرس بر اساس روش یادگیری WIFI ( LENA )

2- کارگاه آموزشی تربیت مدرس مدیریت منابع انسانی

3- کارگاه آموزشی تربیت مدرس مدیریت فروش و بازاریابی

4- دوره آموزشی مدیریت صادرات به همراه سفرآموزشی به اتریش

5- کارگاه آموزش تربیت مدرس بر اساس روش یادگیری WIFI ( LENA ).

6- برنامه آموزشی تربیت مدرس مدیریت صادرات.

7- دوره آموزش تربیت مدرس مهارت رهبری مبتنی بر شایستگی

8- برنامه آموزش تربیت مدرس کارآفرینی

9- کارگاه آموزشی تربیت مدرس مدیریت بنگاههای اقتصادی

10-کارگاه آموزشی تربیت مدرس مدیریت مالی