مرکز آموزش فنی و حرفه ای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران (امین الضرب)

 

در راستای اهداف اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در حوزه توانمندسازی و افزایش بهره وری مدیران شرکتها و تشکلهای اقتصادی عضو اتاق تهران ، تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان فنی و حرفه ای کشور (TVTO) و موسسه ترویج کسب و کار اتریش (WIFI) و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ( TCCIM) منعقد گردید که مهمترین اهداف مندرج در این تفاهمنامه عبارتند از:

 

اهداف کلان راهبردی :

 • بومی سازی مدل آموزشی موسسه WIFI
 • ارتقاء سطح دانش فنی مربیان TVTO و سطح شایستگی حرفه ای منابع انسانی اتاق تهران
 • آینده پژوهی و شناسایی مشاغل موجود بنگاه های اقتصادی و تشکل های تحت پوشش اتاق تهران
 • بسترسازی در زمینه اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای در بنگاه های اقتصادی و تشکل های تحت پوشش اتاق تهران از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر ،متخصص و توانمند مورد نیاز بنگاههای اقتصادی تحت پوشش اتاق تهران
 • توسعه و بهبود استاندارد های آموزشی مهارتی در سطوح مختلف
 • افزایش کیفیت دوره های آموزشی از طریق اشتراک پتانسیل ها و امکانات علمی و اجرایی و تجربیات طرفین
 • فرهنگ سازی آموزش های مهارتی در حوزه بنگاه های اقتصادی و تشکل های تحت پوشش اتاق تهران
 • توسعه کارآفرینی و ایجاد و توسعه کسب و کار نوآورانه از طریق آموزش های متناسب با نیاز کارآفرینان نوپای عضو اتاق تهران
 • ایجاد بانک اطلاعات از مدیران با صلاحیت حرفه ای لازم
 • طراحی و اجرای نظام آزمونهای تعیین صلاحیت حرفه ای مدیران در ده رشته مدیریتی برابر استانداردهای صلاحیت حرفه ای و آموزشی

 

طرح آموزش و برگزاری آزمون های تعیین صلاحیت مدیران:

مطالعات صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران موید این نکته است که در حال حاضر شرکت های SME ( کوچک و متوسط ) عضو اتاق بازرگانی تهران با دو چالش  و ضعف اساسی مواجه هستند .

 1. تامین سرمایه
 2. مدیریت بنگاه های اقتصادی

به همین منظور فاز اول فعالیت های مرکز آموزش امین الضرب معطوف به برگزار دوره های آموزشی و برگزاری آزمون های تعیین صلاحیت    دانش  و مهارت مدیریت بنگاه های اقتصادی و تشکل های عضو اتاق تهران تعیین گردیده است . ده دوره به شرح زیر در حوزه مشاغل مدیریتی بنگاه های اقتصادی تعیین شده است.

 1. مدیران ارشد ( مدیران عامل )
 2. مدیر کارآفرینی
 3. مدیر ICT
 4. مدیر مالی
 5. مدیر منابع انسانی
 6. مدیرکیفیت
 7. مدیرپروژه
 8. مدیربازاریابی و فروش
 9. مدیر صادرات و واردات ( بازرگانی خارجی )
 10. مدیر تولید / مدیر عملیات

 

استاندارد های آموزشی مورد نیاز :

برای هر یک از مشاغل مدیریتی ذکر شده نیاز به استاندارد آموزشی مورد تایید wifi می باشد. به همین منظور طبق توافق بعمل آمده استاندارد آموزشی wifi اخذ و پس از ترجمه جهت تصویب TVTO و درج در سامانه استاندارد های آموزشی tvto ارائه خواهد شد.

نکته: در این مرحله نیاز به توجه ویژه و رسیدگی خارج از فرآیند جاری اداری توسط tvto  مدنظر می باشد.

 

تامین مدرسین مورد نیاز :

طبق توافق بعمل آمده برای هریک از مشاغل مدیریتی ده گانه فوق الذکر دوره تربیت مدرس توسط wifi برگزار خواهد شدو برای آموزش هر شغل ده نفر مدرس واجد شرایط و مسلط به زبان انگلیسی انتخاب و در دوره های تربیت مدرس شرکت خواهند نمود . هم اکنون 4 دوره تربیت مدرس مربوط به مشاغل مدیر منابع انسانی ،مدیر بازاریابی و فروش ، رهبری و مدیریت بنگاه های اقتصادی و مدیر امور مالی توسط wifi برگزار شده و 40 نفر آموزش دیده اند.

نکته1: انتظار  میرود مدرسین آموزش دیده توسط wifi در پرتال مدرسین tvto قرارگرفته و پس از تایید بتوانند برابر جدول پیش بینی شده در سال 1397 در مرکز آموزش امین الضرب به تدریس در رشته های مربوطه بپردازند.

نکته2: به منظور تحقق هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت مربیان tvto می توان در هردوره دونفر از مربیان tvto انتخاب و در دوره های تربیت مدرس شرکت نمایند.