نام دوره

مدت دوره نام مدرس شروع برگزاری روز و ساعت هزینه ثبت نام

دوره های کوتاه مدت موسسه آموزش اتاق تهران 

دوره آموزشی تصمیم‌گیری و حل مساله ویژه تشکل‌های اقتصادی  20 ساعت پدرام موسوی وسیدعلیرضا سیاسی‌راد  19 دی ماه 97 چهارشنبه ساعت 9-13 ویژه تشکلهای اقتصادی لینک ثبت نام
کارگاه آموزشی مدیریت فضای مجازی  8 ساعت سرگه بارسقیان  17 و 24 دی ماه 97 دوشنبه ساعت 14-18 ویژه تشکلهای اقتصادی لینک ثبت نام
 دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی 25 جلسه خانم عبادی 22 دی ماه 97 شنبه و دوشنبه ساعت 16-19 10.000.000 ريال لینک ثبت نام
دوره آموزشی فروش حرفه‌ای  16 ساعت آقای بدیع‌زادگان 1 بهمن 97 دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16-20 6.125.000 ريال لینک ثبت نام
کارگاه آموزشی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و خرید و فروش ارز در سامانه نیما  8 ساعت  دکتر ناصری 7 و 9  بهمن ماه 97 یکشنبه و سه شنبه ساعت 16-20 3.825.000 ريال لینک ثبت نام
دوره آموزشی حسابرسی حرفه‌ای مقدماتی  24 ساعت جمعی از اساتید 23 دی ماه 97  یکشنبه ساعت 16-20پنج شنبه 8-12 6.000.000 ريال لینک ثبت نام
دوره آموزشی حسابرسی داخلی پیشرفته 52 ساعت جمعی از اساتید 22 دی ماه 97 شنبه و سه شنبه ساعت 16-20 15.000.000 ريال لینک ثبت نام
دوره آموزشی حسابرسی مستقل پیشرفته 40 ساعت جمعی از اساتید 24 دی ماه 97 دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16-20 10.000.000 ريال لینک ثبت نام
دوره آموزشی تامین مالی و ایده‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای نوین  8 ساعت پونا جندقی دوجلسه روزهای دوشنبه 24 دی ماه و چهارشنبه 26 دی ماه 97 از ساعت 16 تا 20 3.125.000 ريال لینک ثبت نام