نام دوره

مدت دوره نام مدرس شروع برگزاری روز و ساعت هزینه(ريال) ثبت نام

دوره های کوتاه مدت موسسه آموزش اتاق تهران 

كارگاه آموزشي توليد پادكست 8 ساعت آقای فرشيد غضنفرپور

98/04/31 و 

98/05/07

دوشنبه ها ساعت 19-15 رایگان لینک ثبت نام
دوره آموزشی زبان انگلیسی برای همراهی مهمانان خارجی و مکاتبات تلفنی و ایمیل

25 جلسه 90

دقیقه ای

  98/03/19

یکشنبه وسه شنبه   ساعت

16-19

14.380.000

لینک ثبت نام
دوره آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی Pre-intermediate 25 جلسه 90 دقیقه ای   98/02/23 شنبه و دوشنبه 19-16

11.500.000

لینک ثبت نام
دوره آموزشي حقوق كاربردي ماليات 4 ساعت آقاي رستگار 98/04/31

دوشنبه ساعت 19-15

1,500,000

لینک ثبت نام
مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی های صادراتی و وارداتی 16 ساعت آقای دکتر ناصری 98/04/16

یک شنبه ها ساعت

16-20

8,000,000

لینک ثبت نام
دوره آموزشی نگارش قراداد به زبان انگلیسی 10 ساعت آقای رجبی

98/04/25 و 

98/04/26

سه شنبه و چهار شنبه 

ساعت 15-20

4,000,000

لینک ثبت نام
دوره آموزشی نکات برجسته مجموعه قوانین مالیاتی 4 ساعت آقای فتح الله محمودی

98/04/13

پنج شنبه ساعت 

9-13

4,500,000

لینک ثبت نام