دوره های آموزش زبان انگلیسی
دانش پژوهان محترم
1- درصورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی زبان انگلیسی، برابر تقویم آموزشی ذیل، لطفاً ابتدا نسبت به ثبت نام برابر فرم ذیل و ارسال آن از طریق نمابر 88107762 و یا ایمیل Edu [at sign] tccim [dot] ir به مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران اقدام لازم بعمل آورند .
2- به محض اینکه تعداد شرکت کنندگان هر کدام از دوره های فوق به حد نصاب برسد زمان برگزاری جلسات تعیین سطح به شرکت کنندگان اعلام خواهد گردید .
3- دانش پژوهان محترم قبل از حضور در جلسه تعیین سطح نسبت به واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 0103036969001 نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام اتاق بازرگانی تهران اقدام نموده و فیش واریزی را از طریق نمابر: 88107762 و یا ایمیل: Edu [at sign] tccim [dot] ir به مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران ارسال و یا حضوراً تسلیم نمایند .
مبلغ واریزی فوق از شهریه دوره کسر خواهد گردید .
برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای 88107723 و 88107732 تماس حاصل نمایید .

» تقویم آموزشی دوره های زبان انگلیسی
» آگاهی از جزئیات دوره ها
» فرم ثبت نام دوره ها