دکتر ناصر عندلیب (مدیر عامل )
88107744
سید علی میرشفیعی (معاون )
88107752
آذین سرهنگی (مدیر آموزش)
عباس رضایی ( مدیر امور مالی و اداری)
فاطمه یوسفی (کارشناس آموزشی)
88107723
بهروز هنرور (کارشناس انفورماتیک)
ریحانه صبحایی (کارشناس دوره های کوتاه مدت)
88107732
علیرضا میرآبادی (مسئول دفتر مدیر عامل و کارشناس خدمات پشتیبانی)

ارتباط مستقیم و ارسال انتقادات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه    (email) تلفن تماس 
توضيحات:

آدرس  دفتر موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

 تهران - خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) - خيابان بيست و يکم - شماره 10