اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی طراحی و اجرای برنامه آموزش و طرح‌های پژوهش و تحقیقات

تاريخ 1396/02/17 ساعات 14:53

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه برنامه‌های آموزشی خود برای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، یک کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.

 این کارگاه که «طراحی و اجرای برنامه آموزش و طرح‌های پژوهش و تحقیقات» نام دارد به مدت چهار ساعت و در مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می‌شود. مدرس این کارگاه آموزشی ناصر عندلیب، مدیر مرکز آموزش اتاق تهران است و مخاطبان آن نیز اعضای هیات رییسه تشکل‌های اقتصادی هستند.

این کارگاه آموزشی روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه از ساعت 9 صبح تا 13 برگزار می‌شود و سرفصل‌هایی چون نیازسنجی آموزشی، برگزاری و اجرای دوره آموزشی، طراحی و تدوین دوره آموزش و ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی در آن به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود.

اعضای اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی در تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی که علاقمند به حضور در این کارگاه و تبادل تجارب هستند می‌توانند با دریافت فرم ثبت‌نام و تکمیل آن در این دوره حضور پیدا کنند. اطلاعات بیشتر در مورد این کارگاه آموزشی را می‌توان از شماره‌های 88107732 و 88107723 دریافت کرد.

دریافت فرم ثبت‌نام