دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه علم و فرهنگ از اتاق تهران بازدید کردند

توسعه ارتباط دانشگاه و اتاق‌ بازرگانی

تاريخ 1395/10/10 ساعات 16:07

جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از نزدیک با کارکرد و خدمات این نهاد بخش‌خصوصی آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دانشجویان که در رشته مدیریت بازرگانی مشغول به تحصیل هستند، در این بازدید ابتدا در مرکز آموزش اتاق تهران حضور یافتند و پای سخنان و توضیحات دبیرکل و مدیر مرکز آموزش اتاق نشستند.
در ابتدای این دیدار، ضمن پخش فیلم اتاق تهران که گویای تاریخچه و زنجیره ارزش اتاق تهران است دبیرکل اتاق تهران در جمع دانشجویان، از دانشجویانی که به اتاق تهران آمده بودند، خواست پیشنهادهای خود برای ایجاد ارتباط مستمر و تنگاتنگ در خصوص مسائل اقتصادی و بازرگانی کشور میان این دو نهاد را به اتاق تهران ارائه دهند.
دبیرکل اتاق تهران در این ملاقات، ساختار نهاد اتاق بازرگانی و جایگاه این نهاد در اقتصاد کشور را برای دانشجویان تشریح کرد و خدمات قابل ارائه اتاق تهران به اعضا و نیز پیگیری و ارائه راهکارهای اقتصادی را از جمله کارکردهای پارلمان بخش‌خصوصی عنوان کرد.


بهمن عشقی برای این دانشجویان از وظایف ذاتی اتاق بازرگانی مانند صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا و سایر خدمات این نهاد بخش خصوصی مانند مشاوره‌ها و انجام مطالعات و تحقیقات برای دانشجویان گفت.
عشقی هم‌چنین با اشاره بر ضرورت مدیریت  صادرات در کشور و اینکه بنگاه‌های اقتصادی کشور باید رویکرد صادراتی داشته باشند گفت: ما در بازارهای جهانی باقی نخواهیم ماند مگر آنکه مدیریت صادرات داشته باشیم.
دبیرکل اتاق تهران، به ضرورت آشنایی بنگاه‌های اقتصادی با قراردادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: مشکلی که امروز داریم در تدوین، اجرا و پیگیری قراردادهاست.
او با اشاره به اینکه دانشگاه و دانشجویان باید از ظرفیت‌های اتاق برای آشنایی با فضای بنگاه‌های اقتصادی استفاده کنند بر ضرورت انتقال دانش دانشگاهیان به قسمت‌های مختلف اتاق از جمله کمیسیون‌های مشورتی اتاق تاکید کرد.
مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز طی سخنانی، با تاکید بر اهمیت آموزش بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، به نقش اتاق بازرگانی تهران در فرآیند تقویت و به روز رسانی دانش فعالان حوزه کسب‌و‌کار متناسب با رویکردهای بین‌المللی، اشاره کرد و ترویج و توسعه آموزش‌های کاربردی را یکی از برنامه‌های استراتژیک اتاق تهران دانست.


ناصر عندلیب یکی از اهداف اتاق تهران را تربیت بازرگانان شایسته عنوان کرد و همکاری مرکز آموزش اتاق تهران با مراکز علمی و آموزشی داخلی و خارجی را در همین راستا دانست.
وی به دوره های آموزشی مختلف در حال برگزاری در مرکز آموزش به‌منظور آشنایی بازرگانان به مسائل اقتصادی و مقررات و قوانین حاکم بر بازرگانی خارجی کشور اشاره کرد و همکاری این مرکز را با موسسه WIFI اتریش در جهت انتقال دانش و تجربیات کشور مذکور به فعالان اقتصادی کشور از جمله فعالیت‌های مفید مرکز آموزش اتاق تهران برشمرد.


سپس دانشجویان پرسش‌های خود را که عموما در زمینه مسائل اقتصادی کشور از جمله  موانع صادرات و تولید بود مطرح کردند و پاسخ‌های دبیرکل و مدیر آموزش اتاق تهران را شنیدند.
پس از آن دانشجویان از واحدهای خدماتی اتاق بازدید کرده و از نزدیک با ساختار و خدمات این اتاق از جمله نحوه صدور کارت عضویت و بازرگانی و گواهی مبداء آشنا شدند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونيکي
تلفن
نظر