تغییر زمان کلاس آموزشی کارت بازرگانی

تاريخ 1398/02/30 ساعات 13:06

تغییر زمان کلاس آموزشی کارت بازرگانی

 

 متقاضیان محترم دریافت کارت بازرگانی به اطلاع می رساند به علت اینکه روز دوشنبه 98/03/06 تعطیل رسمی اعلام شده است، کلاس کارت بازرگانی به جای روزهای دوشنبه 98/03/06 و  سه شنبه 98/03/07 در روزهای شنبه 98/03/04 و یکشنبه  98/03/05 برگزار خواهد شد.

توجه بسیار مهم: تنها افرادیکه در وبسایت موسسه آموزش موفق به رزرو کلاس فوق شده اند مجاز به شرکت در کلاس می باشند.