با همکاری اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است

پایان ترم دوم دوره کاربردی MBA ویژه دبیران تشکل‌ها

تاريخ 1397/09/21 ساعات 10:59

دوره آموزشی یک‌ساله مدیریت اجرایی ویژه دبیران تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق تهران به نیمه راه رسید و دانش‌آموختگان این دوره با پشت سر گذاشتن ترم دوم دوره MBA، خود را برای ترم بعدی آماده می‌کنند.

دوره کاربردی کوتاه‌مدت مدیریت اجرایی (MBA) ویژه دبیران تشکل‌های عضو اتاق تهران به طور مشترک از سوی موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران و دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف توانمندسازی مدیران ارشد تشکل‌ها، در حال برگزاری است و هفته گذشته آزمون پایان ترم دوم این دوره با حضور دانش‌آموختگان این دوره و همچنین ناصر عندلیب مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران و مهدی مجیدپور معاون پژوهشی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران با اشاره به اینکه دوره کاربردی کوتاه‌مدت مدیریت اجرایی (MBA) ویژه دبیران تشکل‌ها با همکاری دانشکده مدیریت، علم‌و‌فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و امور تشکل‌های اتاق تهران طی سال جاری در حال برگزاری است، گفت: این دوره به‌گونه‌ای طراحی شده است که دبیران تشکل‌ها با مفاهیم نوین مدیریتی آشنا شوند و توانایی تدوین برنامه و مدیریت هرچه بهتر تشکل ذیربط را کسب کنند.

ناصر عندلیب افزود: این دوره کاربردی MBA از مرداد ماه امسال آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت و با توجه به ارزیابی عملکرد دانش‌پذیران در طول دوره، گواهی‌نامه پایان دوره کاربردی از سوی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به دانش‌‎پذیر ارائه می‌شود.

به گفته وی، مدت برگزاری این دوره یکسال و کل ساعات دوره 240 ساعت آموزشی خواهد بود که کلاس‌های آن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزاری می‌شود و 28 نفر از دبیران و اعضای هیات رییسه تشکل‌ها در این دوره آموزشی حضور دارند.

مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران همچنین افزود: در ترم دوم این دوره کاربردی، شرکت‌کنندگان مهارت‌های مدیریت اجرایی را در دروس کارآفرینی و مدیریت نوآوری، اصول و فنون مذاکره، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی و درس اقتصاد، آموخته و هفته گذشته در آزمون پایان ترم شرکت کردند.