موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (ITECC) برگزار می کند

دوره آموزشی مکاتبات و تجارت خارجی

تاريخ 1397/08/07 ساعات 09:59

دوره آموزشی مکاتبات و تجارت خارجی برگزار می شود.

موسسه آموزش  و توسعه منابع انسانی اتاق تهران ، دوره آموزشی مکاتبات و تجارت خارجی را به منظور ارتقای دانش و توانمندسازی فعالان اقتصادی و بازرگانان برگزار می کند.

 در این دوره آموزشی سرفصل هایی چون اهمیت ارتباطات و مکاتبه اصولی در تجارت ، الزامات مکاتبه موفق، ساختار نامه هاي تجاري، آشنایی با شرکت ها، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی، موافقت نامه، عقد قرارداد خرید - درخواست اصلاح قرارداد جاري، درخواست پروفورما ،پرداخت هاي بین المللی ،اعتبارات اسنادي دیداري و مدت دار، راهکارهاي غیرمعمول جهت ایجاد سرمایه در گردش با بهره کمتر،شکایات و دعاوي بین المللی وصادرات، مکاتبات معرفی محصول و بازاریابی ارائه شده وهدایت آن برعهده آقاي بهزاد نجفی مدرس مورد تایید WIFI اتریش وعضو گروه هاي علمی اتاق بازرگانی تهران خواهد بود.

این دوره آموزشی از تاریخ 24/8/1397 آغاز شده و طی 24 ساعت آموزشی در روزهای پنجشنبه، ساعت 8  لغایت 12 برگزار می شود. با توجه به محدودیت ظرفیت این سه دوره کاربردی، اولویت حضور با کسانی است که زودتر فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

متقاضیان حضور در این  دوره باید فرم تکمیل شده ثبت‌نام را به همراه سایر مدارک مورد نیاز از طریق نمابر به شماره 88107762 و یا پست الکترونیک به آدرس  edu@tccim.ir  به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ارسال کنند.

 همچنین علاقمندان به حضور در این دوره می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 88107732 - 88107723 تماس بگیرند.

 

• فرم ثبت نام دوره مکاتبات و تجارت خارجی