در ادامه همکاری مرکز آموزش اتاق تهران با موسسه WIFI اتریش

دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش برگزار شد

تاريخ 1396/11/21 ساعات 11:38

مرکز آموزش اتاق تهران با همکاری موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش، دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش را برگزار کرد.

 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران طی تفاهم‌نامه همکاری با موسسه WIFI اتریش در اسفند سال 1394، برگزاری دوره‌های آموزشی برای تقویت دانش مدیریتی صاحبان کسب‌وکار و نیز ارائه آموزش‌های تقاضامحور را در پیش گرفته است.

 پیشرفت کسب و کار بدون بهره گیری از مدیران حرفه ای و آموزش دیده غیرممکن است و آموزش مدیران یکی از اولویت ها در سسیستم های آموزشی متصل به کسب و کار تلقی می شود؛ در واقع، بدون وجود مدیران آگاه و آموزش دیده و آشنا با استانداردها و محیط های بین المللی، آموزش کارمندان راهی از پیش نخواهد برد. بنابراین آموزش باید از مدیران آغاز شود و به کلیه لایه های سازمان گسترش یابد. در راستای اهداف اتاق بازرگانی تهران که گسترش و پیشرفت کسب و کار است، مرکز آموزش اتاق تهران اقدام به برگزاری دوره های تربیت مدرس جهت تربیت مدیران حرفه ای در رشته هایی نظیر مدیریت بنگاه های اقتصادی، مدیریت صادرات، مدیریت کارآفرینی،مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرایابی و فروش، مدیریت مالی، مدیریت IT، مدیریت پروژه، مدیریت تولید، مدیریت کیفیت کرده است.

 بر همین اساس، دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش نیز با حضور 10 مدرس و متخصص حرفه ای بازاریابی و فروش از تاریخ 7 الی 13 بهمن ماه 96 برگزار شد .

این دوره، شامل دو بخش آموزشی3 روزه با تدریس «رنکر ویس» که خود از متخصصان حرفه ای بازاریابی و فروش و مشاور چندین شرکت بزرگ بین المللی فعال در سطح بین المللی است، بود. در طول دوره، شرکت کنندگان که خود از مدرسان و متخصصان برتر ایرانی در حوزه بازاریابی و فروش هستند، موفق شدند که متدهای جدید و تاثیرگذار روز دنیا را با دانش های خود جهت تدریس تلفیق کنند.

مدل یادگیری موسسه WIFI که LENAنام دارد به پیروی از آخرین تحقیقات در آموزش و یادگیری و بر اساس آموزش های روز و فعالیت های WIFIاست. هدف این دوره ایجاد آمادگی اولیه برای مدرسین منتخب عضو اتاق بازرگانی تهران است تا در آینده خود، قادر به اجرای دوره های آموزشی یا استاندارد WIFI(زیر نظر WIFI بین الملل)باشند. شرکت کنندگان در هر کدام از دوره های اعلام شده ی فوق، ابتدا ملزم به شرکت در دوره عمومی LENAهستند.

براساس آنچه از نظرسنجی شرکت کنندگان دوره آموزشی تربیت مدرس بازاریابی و فروش حاصل شده، سطح رضایتمندی آنان از این دوره قابل توجه بوده است؛ چنانکه، میانگین ارزیابی مدرس دوره توسط شرکت کنندگان 95.6 درصد برآورده شده و میانگین ارزیابی برگزار کننده دوره 98.5 درصد گزارش شده است.