اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی

تاريخ 1396/08/06 ساعات 14:26

 مرکز آموزش اتاق تهران، کارگاه آموزشی اصول هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی را برگزار می‌کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که اخیرا‌ آیین‌نامه حمایت از‌ تشکل‌ها را نهایی کرده، اعمال این حمایت‌ها را با‌ محوریت آموزش‌ و‌ ارتقای سطح آگاهی‌ تشکل‌ها از ابتدای سال آغاز‌ کرده بود. با این حال مرکز آموزش اتاق تهران ماموریت یافته است، در تقویم آموزشی نیم‌سال دوم خود جایگاه ویژه‌ای‌ برای توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، هیات رئیسه و اعضای آنها طراحی کند.

اکنون این مرکز، برگزاری کارگاه آموزشی اصول هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی را‌ در‌ دستور کار قرار داده‌ است که علیرضا‌ سیاسی‌ راد، تدریس و هدایت آن را برعهده دارد.

از آنجا که‌ مخاطبان این کارگاه،‌ اعضای هیات رئیسه، دبیران و کارشناسان تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق تهران هستند، شرکت متضمن پرداخت هزینه نیست و برای ثبت‌نام و حضور در آن به ارائه معرفی‌نامه از تشکل مربوطه شرط لازم و کافی است.

این کارگاه آموزشی طی 8 ساعت و‌ در‌ روزهای‌ یکشنبه 14 و 21 آبان ماه جاری از ساعت 13 تا 17 در ساختمان شماره 2 اتاق تهران برگزار می‌شود.

 در کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی، مفاهیمی چون آسیب‌شناسی هدفگذاری در تشکل‌ها،‌ مفاهیم پایه مدیریت بر مبنای نتیجه، آسیب‌شناسی حل مساله در تشکل‌ها، تخصیص منابع بر مبنای نتایج، ریشه‌یابی مسایل، ماتریس نتایج و ... ارائه خواهد شد.

علاقمندان به حضور در این کارگاه باید پس از دریافت و تکمیل فرم ثبت‌نام آن را به آدرس edu@tccim.ir یا شماره نمابر 88107762 ارسال کنند. هم‌چنین برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توان‌ با شماره تلفن‌های 88107723 و 88107732 تماس گرفت.