دکتر ناصر عندلیب (مدیر مرکز )
88107744
andalib [at sign] tccim [dot] ir
سید علی میرشفیعی (معاون مرکز )
88107752
mirshafie [at sign] tccim [dot] ir
فاطمه یوسفی (کارشناس آموزشی)
88107723
yousefi [at sign] tccim [dot] ir
آذین سرهنگی (کارشناس دوره های بین الملل)
Int.edu [at sign] tccim [dot] ir
علیرضا میرآبادی (مسئول دفتر)
Mirabady [at sign] tccim [dot] ir

جهت درج مطالب خود اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد
نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه    (email) تلفن تماس 
توضيحات:

آدرس  دفتر مرکز آموزش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

 تهران - خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) - خيابان بيست و يکم - شماره 10