دوره های برگزار شده
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی1396/08/06
  مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت ایران1396/07/24
  مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی بازاریابی بین الملل 1396/07/22
 برگزاری دوره مدیریت کسب و کار با همکاری دانشگاه ویکتوریا
» اتاق تهران تا 60 درصد از شرکت کنندگان حمایت مالی می‌کند1396/07/16
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره‌ آموزشی کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار1396/06/29
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات(تکمیل شد)1396/06/29
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های پرداخت بین‌المللی (تکمیل شد)1396/06/26
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی1396/06/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران تشکل‌ها1396/06/18
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی فرصت‌های متقابل ایران و چین در مسیر رشد اقتصادی1396/06/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه ویکتوریای کانادا برگزار می‌کند
» دوره مدیریت کسب‌وکار در محیط بین‌الملل (با شرایط جدید)1396/06/05
  مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی حمل‌و‌نقل بین‌المللی و اینکوترمز 20101396/05/31
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با قانون تجارت1396/05/31
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تسهیل گری جلسات (ویژه تشکل های اقتصادی)1396/05/18
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی انگلیسی بازرگانی1396/05/07
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی1396/05/07
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی فنون و روش‌های مذاکرات فاینانس بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی1396/05/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» آموزش مدرس برای همکاری با اتاق تهران1396/05/20
  مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مسولیت اجتماعی تشکل‌ها1396/04/28
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت و توسعه شایستگی‌های سرمایه‌های انسانی1396/04/18
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایشگاه‌های بین‌المللی1396/04/17
  مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان1396/04/17
 رییس مرکز آموزش اتاق تهران تشریح کرد
» ارتقای شایستگی حرفه‌ای صاحبان کارت بازرگانی با متد آموزشی جدید1396/04/11
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی1396/04/11
  مراسم اختتامیه دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در اتاق تهران برگزار شد
» سه‌گانه بخش‌خصوصی،دولت و نهادهای بین‌المللی برای تحول در نظام آموزشی کشور1396/04/01
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی1396/03/29
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» اصلاحیه /دوره آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی1396/03/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی برگزاری همایش و نمایشگاه‌1396/03/16
 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اصول مذاکرات تجاری1396/03/01
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط1396/03/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مهارت ارتباط موثر ویژه مدیران بنگاه‌ها (اصلاحیه)1396/02/23
 مدیر مرکز آموزش اتاق تهران از همکاری با دانشگاه ویکتوریای کانادا خبر داد
» دوره آموزشی مدیریت کسب و کار در محیط بین‌الملل1396/02/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی و اجرای برنامه آموزش و طرح‌های پژوهش و تحقیقات1396/02/17
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه ارائه خدمات و دوره آموزشی ترخیص کالا1396/02/12
 دو کارگاه آموزشی مرکز آموزش اتاق تهران برای فعالان اقتصادی
» دوره‌های آشنایی با تجارت الکترونیک و توسعه عضویت در تشکل‌ها برگزار می شود1396/02/06
 تبریک هفته بزرگداشت معلم از سوی مرکز آموزش اتاق تهران
» اقتصاد کشور با کمک مدرسان مجرب و دلسوز توسعه می‌یابد1396/02/05
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت صادرات1396/02/02
 گام بلند مرکز آموزش اتاق تهران در آغاز سال 96
» مدیریت سه ساله اتاق تهران بر مرکز آموزش اقدسیه سازمان فنی و حرفه‌ای1396/01/29
 مرکز آموزش اتاق تهران سال نو را به همه فعالان اقتصادی تبریک می‌گوید
» سال شتاب دهی به حرکت های نوین آموزشی1395/12/28
 مراسم افتتاحیه دوره آموزشی مدیریت اجرایی (MBA) در اتاق تهران برگزار شد
» همکاری اتاق تهران و دانشگاه امیرکبیر برای توسعه منابع انسانی1395/12/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی ابزارهای نوین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط1395/12/08
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت صادرات1395/11/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند
» اولین دوره كاربردی میان‌مدت مدیریت اجرایی (MBA) -(اصلاحیه)1395/11/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی فنون و روش مذاکرات فاینانس بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاري1395/11/18
 مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری1395/11/11
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی تجارت الکترونیک ویژه بازرگانان1395/11/04
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره تخصصی بازرگانی به زبان انگلیسی1395/10/26
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی تامین مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی1395/10/21
 دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه علم و فرهنگ از اتاق تهران بازدید کردند
» توسعه ارتباط دانشگاه و اتاق‌ بازرگانی1395/10/10
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اصول تنظیم قراردادهای بین‌المللی (اصلاحیه)1395/10/18
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »