آرشيو اخبار

جستجو:  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون و مذاکره و قراردادهای بین‌المللی1396/10/20
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کند
» دوره کاربردی میان‌مدت مدیریت اجرایی (MBA)1396/10/20
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری موسسه E&Y برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌ها1396/10/25
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان1396/10/17
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین1396/10/17
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در تشکل‌های اقتصادی1396/10/17
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی برگزاری جلسات به زبان انگلیسی1396/10/12
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تحلیل زنجیره ارزش صنایع1396/10/02
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی نگارش نامه و گزارش‌نویسی به زبان انگلیسی1396/09/25
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت روابط عمومی در تشکل‌های اقتصادی1396/09/14
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی یادگیری فعال1396/10/01
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تصمیم‌گیری در تشکل‌ها1396/09/08
مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی تهیه طرح تجاری (plan Business)1396/09/04
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی هوش هیجانی1396/08/30
 اتاق تهران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی تخصصی زبان چینی برای مذاکرات تجاری1396/08/30
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی کسب‌وکارهای نوین1396/08/24
 اتاق تهران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با موسسه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری1396/08/20
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی نظرسنجی در تشکل‌های اقتصاد1396/08/24
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی برای مذاکره تجاری1396/08/13
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی1396/08/06
 مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت ایران1396/07/24
 مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی بازاریابی بین الملل 1396/07/22
برگزاری دوره مدیریت کسب و کار با همکاری دانشگاه ویکتوریا
» اتاق تهران تا 60 درصد از شرکت کنندگان حمایت مالی می‌کند1396/07/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره‌ آموزشی کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار1396/06/29
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات(تکمیل شد)1396/06/29
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های پرداخت بین‌المللی (تکمیل شد)1396/06/26
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی1396/06/16
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران تشکل‌ها1396/06/18
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی فرصت‌های متقابل ایران و چین در مسیر رشد اقتصادی1396/06/07
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه ویکتوریای کانادا برگزار می‌کند
» دوره مدیریت کسب‌وکار در محیط بین‌الملل (با شرایط جدید)1396/06/05
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی حمل‌و‌نقل بین‌المللی و اینکوترمز 20101396/05/31
مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با قانون تجارت1396/05/31
مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تسهیل گری جلسات (ویژه تشکل های اقتصادی)1396/05/18
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی انگلیسی بازرگانی1396/05/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی1396/05/07
مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی فنون و روش‌های مذاکرات فاینانس بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی1396/05/17
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» آموزش مدرس برای همکاری با اتاق تهران1396/05/20
 مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مسولیت اجتماعی تشکل‌ها1396/04/28
مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت و توسعه شایستگی‌های سرمایه‌های انسانی1396/04/18
مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایشگاه‌های بین‌المللی1396/04/17
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان1396/04/17
رییس مرکز آموزش اتاق تهران تشریح کرد
» ارتقای شایستگی حرفه‌ای صاحبان کارت بازرگانی با متد آموزشی جدید1396/04/11
مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی1396/04/11
 مراسم اختتامیه دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در اتاق تهران برگزار شد
» سه‌گانه بخش‌خصوصی،دولت و نهادهای بین‌المللی برای تحول در نظام آموزشی کشور1396/04/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی1396/03/29
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» اصلاحیه /دوره آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی1396/03/21
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی برگزاری همایش و نمایشگاه‌1396/03/16
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اصول مذاکرات تجاری1396/03/01
مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط1396/03/01
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مهارت ارتباط موثر ویژه مدیران بنگاه‌ها (اصلاحیه)1396/02/23
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »