دوره های برگزار شده
 در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌شود
» کارگاه آموزش پارادایم بلاکچین و کاربردهای آن1397/09/18
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی نگارش قرارداد به زبان انگلیسی1397/09/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اعتمادسازی و تیم‌سازی در تشکل‌ها1397/09/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی استراتژی و تکنیک‌های پیشرفته جستجو در گوگل1397/09/11
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی انتشار نشریات و خبرنویسی ویژه تشکل‌ها1397/09/11
 اتاق تهران با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برگزار ‌می‌کند
» نخستین کارگاه آموزش بین‌المللی مبارزه با فساد بخش خصوصی1397/09/10
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی1397/09/05
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی سیاستگذاری و مدیریت انتشار نشریات تشکل‌ها1397/08/20
 » برگزاري مجدد كلاسهاي مجازي كارت بازرگاني1398/04/19
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی ویژه مسئولان دفاتر تشکل‌ها1397/08/19
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (ITECC) برگزار می کند
» دوره آموزشی مکاتبات و تجارت خارجی1397/08/07
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (ITECC) برگزار می کند
» دوره آموزشی سامانه جامع گمرک(EPL)1397/08/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سه دوره آموزشی زبان انگلیسی ویژه فعالان اقتصادی1397/07/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی پیشرفته1397/07/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اطلاعات ارزی در واردات و صادرات1397/07/18
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در ایران1397/07/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی1397/06/25
 » تغییر زمان کلاس آموزشی کارت بازرگانی1398/02/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار آموزشی ارائه موفق در جلسات به زبان انگلیسی1397/06/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تامین مالی در تشکل‌های اقتصادی1397/06/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی حکمرانی نوآوری در کسب و کار1397/06/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت بازاریابی پیشرفته در اجرا1397/06/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی‌های صادراتی و وارداتی1397/06/04
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه ویژه تشکل‌های اقتصادی1397/06/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در تشکل‌های اقتصادی1397/05/23
 مراسم اختتامیه پایان دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
» برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی مطابق با نیاز و استانداردهای داخلی1397/05/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طرح کسب‌وکار1397/05/13
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازي مسئولان دفاتر ویژه تشکل هاي اقتصادی1397/05/08
 موسسه آموزشی اتاق بازرگانی تهران و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برگزار ‌می‌کنند
» دوره آموزش بین‌المللی مبارزه با فساد1397/05/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی کار با اکسل ویژه تشکل‌های اقتصادی1397/05/01
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي ویژه بازرگانان1397/05/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی1397/04/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی1397/04/06
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین‌المللی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» سمینار آموزشی تغییر نقش سازمانی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازی دبیران1397/03/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مهارت‌های عمومی زبان انگلیسی برای فعالان اقتصادی1397/03/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی1397/02/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت واردات و صادرات کالا و خدمات1397/02/30
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی1397/02/25
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي1397/02/24
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه توسعه عضویت در تشکل‌ها1397/02/23
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی نظرسنجی1397/02/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی حمل‌ونقل بین‌المللی و اینکوترمز 20101397/02/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا1397/02/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار آموزشی چگونه زبان انگلیسی بازرگانی بیاموزیم1397/01/28
 اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه ترویج کسب‌وکار اتریش برگزار ‌می‌کند
» دوره تربیت مدرس مدیریت مالی برگزار می شود1397/01/28
 اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه ترویج کسب‌وکار اتریش برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی «تربیت مدرس مدیریت بنگاه‌های اقتصادی»1397/01/28
 پیام تبریک مدیر مرکز آموزش اتاق تهران
» پیمودن مسیر تعالی با بهره‌گیری از خرد جمعی1396/12/28
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »