دوره های برگزار شده
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار آموزشی ارائه موفق در جلسات به زبان انگلیسی1397/06/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تامین مالی در تشکل‌های اقتصادی1397/06/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی حکمرانی نوآوری در کسب و کار1397/06/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت بازاریابی پیشرفته در اجرا1397/06/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی‌های صادراتی و وارداتی1397/06/04
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه ویژه تشکل‌های اقتصادی1397/06/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در تشکل‌های اقتصادی1397/05/23
 مراسم اختتامیه پایان دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
» برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی مطابق با نیاز و استانداردهای داخلی1397/05/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طرح کسب‌وکار1397/05/13
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازي مسئولان دفاتر ویژه تشکل هاي اقتصادی1397/05/08
 موسسه آموزشی اتاق بازرگانی تهران و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برگزار ‌می‌کنند
» دوره آموزش بین‌المللی مبارزه با فساد1397/05/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی کار با اکسل ویژه تشکل‌های اقتصادی1397/05/01
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي ویژه بازرگانان1397/05/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی1397/04/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی1397/04/06
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین‌المللی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» سمینار آموزشی تغییر نقش سازمانی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازی دبیران1397/03/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مهارت‌های عمومی زبان انگلیسی برای فعالان اقتصادی1397/03/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی1397/02/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت واردات و صادرات کالا و خدمات1397/02/30
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی1397/02/25
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي1397/02/24
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه توسعه عضویت در تشکل‌ها1397/02/23
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی نظرسنجی1397/02/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی حمل‌ونقل بین‌المللی و اینکوترمز 20101397/02/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا1397/02/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار آموزشی چگونه زبان انگلیسی بازرگانی بیاموزیم1397/01/28
 اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه ترویج کسب‌وکار اتریش برگزار ‌می‌کند
» دوره تربیت مدرس مدیریت مالی برگزار می شود1397/01/28
 اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه ترویج کسب‌وکار اتریش برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی «تربیت مدرس مدیریت بنگاه‌های اقتصادی»1397/01/28
 پیام تبریک مدیر مرکز آموزش اتاق تهران
» پیمودن مسیر تعالی با بهره‌گیری از خرد جمعی1396/12/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قوانین مالیاتی (ویژه اعضای هیات مدیره و اشخاص حقوقی )1396/11/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مهارت‌های کاربردی و توسعه مدیریت1396/11/28
 در ادامه همکاری مرکز آموزش اتاق تهران با موسسه WIFI اتریش
» دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش برگزار شد1396/11/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی ترتیبات و مبادلات بانکی درعرصه بین‌المللی1396/11/09
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی بازاریابی بین‌المللی طرح‌های سرمایه‌گذاری1396/11/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی انتشار نشریات در تشکل‌های اقتصادی1396/11/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی مقدماتی1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL)1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکار1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون و مذاکره و قراردادهای بین‌المللی1396/10/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کند
» دوره کاربردی میان‌مدت مدیریت اجرایی (MBA)1396/10/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری موسسه E&Y برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌ها1396/10/25
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در تشکل‌های اقتصادی1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی برگزاری جلسات به زبان انگلیسی1396/10/12
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تحلیل زنجیره ارزش صنایع1396/10/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی نگارش نامه و گزارش‌نویسی به زبان انگلیسی1396/09/25
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »