دوره های برگزار نشده
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی تولید پادکست1398/04/29
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی حقوق کاربردی مالیات1398/04/15
 اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی زبان بدن1398/04/12
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و شیوه مدیریت برگزاری همایش1398/04/03
 اتاق تهران با همکاری انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با مفهوم فرانچایز و کاربرد آن در بازارهای صادراتی1398/04/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی نگارش قرارداد به زبان انگلیسی1398/04/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی مقررات صادرات و واردات و تدوین استراتژی‌های صادراتی و وارداتی1398/04/03
 اتاق تهران با همکاری با همکاری انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی نکات برجسته مجموعه قوانین مالیاتی1398/04/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی برای همراهی میهمانان خارجی و مکالمات تلفنی و ایمیل1398/01/27
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی1398/01/27
 » برگزاري مجدد كلاسهاي مجازي كارت بازرگاني1398/04/19
دوره های برگزار شده
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌و‌کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و شیوه برگزاری نمایشگاه1398/03/27
 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن‌و‌کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت زمان ویژه تشکل‌های اقتصادی1398/03/18
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» سمینار آموزشی آشنایی با بیمه‌های بازرگانی و حقوق بیمه‌گذاران1398/02/25
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی تحلیل کالا و کشور در تجارت خارجی1398/02/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی سامانه جامع گمرک (EPL)1398/02/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی فنون ترجمه انگلیسی به فارسی متون‌ بازرگانی1398/01/27
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی مکاتبات و مدیریت جلسات بین المللی موفق1398/01/24
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی حمل‌ونقل بین‌المللی و اینکوترمز 20101398/01/24
 » رفع مشکل قطعی سامانه جامع کارت بازرگانی1398/01/18
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار آموزشی انتخاب و ارزیابی مدیران و کارکنان شایسته1397/11/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی مکاتبات و مدیریت جلسات بین‌المللی موفق1397/11/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی و انتقال پیام با متد نوین لِنا1397/11/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی طراحی کمپین اطلاع‌رسانی1397/11/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار حسابرسی حرفه‌ای1397/11/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا1397/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی برگزاری جلسات و ارائه موفق به زبان انگلیسی1397/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی بحث آزاد به زبان انگلیسی1397/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی اثربخشی و کارایی در جلسات کمیته‌ها ویژه تشکل‌های اقتصادی1397/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و خرید و فروش ارز در سامانه نیما1397/10/24
 توسط موسسه آموزش و منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران راه‌اندازی شد
» کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران (Assessment Center)1397/10/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی تصمیم‌گیری و حل مساله ویژه تشکل‌های اقتصادی1397/10/15
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت فضای مجازی1397/10/15
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی1397/10/10
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی فروش حرفه‌ای1397/10/10
 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل( UNODC) با همکاری اتاق تهران برگزار می کند
» دوره مجازی مبارزه با فساد1397/10/02
 در موسسه آموزش و منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران آغاز شد
» برگزاری دوره آموزشی مکاتبات و تجارت خارجی به روش LENA (مدل آموزشی WIFI اتریش)1397/10/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره‌ های آموزشی الکترونیکی جامع صادرات، واردات و امور گمرکی1397/10/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مقدماتی برای صادرات با ابزار دیجیتال1397/10/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سه دوره آموزشی حسابرسی حرفه‌ای مقدماتی، داخلی پیشرفته و مستقل پیشرفته1397/09/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی تامین مالی و ایده‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای نوین1397/09/24
 با همکاری اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است
» پایان ترم دوم دوره کاربردی MBA ویژه دبیران تشکل‌ها1397/09/21
 در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌شود
» کارگاه آموزش پارادایم بلاکچین و کاربردهای آن1397/09/18
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی نگارش قرارداد به زبان انگلیسی1397/09/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اعتمادسازی و تیم‌سازی در تشکل‌ها1397/09/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی استراتژی و تکنیک‌های پیشرفته جستجو در گوگل1397/09/11
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی انتشار نشریات و خبرنویسی ویژه تشکل‌ها1397/09/11
 اتاق تهران با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برگزار ‌می‌کند
» نخستین کارگاه آموزش بین‌المللی مبارزه با فساد بخش خصوصی1397/09/10
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی1397/09/05
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی سیاستگذاری و مدیریت انتشار نشریات تشکل‌ها1397/08/20
« قبلي [3] [2] [1]